REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE “Barbie – Amintirile copilariei iti aduc o papusa Barbie”

SECTIUNEA 1. ORGANIZATOR

Organizatorul campaniei promotionale este  S.C. Odeon Cineplex S.R.L., cu sediul social in Bucuresti, str. Pictor G.D. Mirea nr. 6, sector 1, Bucuresti Romania, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, sub nr J40/18165/24.10.20082, CUI 19145401, atribut fiscal RO, capital social 388.725.534 lei, tel 021.201.94.54/ fax 021.201.94.56, cont bancar  RO57 BPOS 7200 6557 767R ON01, deschis la BANC POST sucursala Pipera, denumit  in cele ce urmeaza Organizator, reprezentata legal prin Doamna Irina Crisan, in calitate de Director General .

Campania promotionala se va desfasura cu respectarea prevederilor prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii.  Orice persoana care participa la aceasta  campanie promotionala  este de acord cu termenii si conditiile desfasurarii acesteia, orice nerespectare avand ca efect  neacordarea  premiilor  oferite de Organizator.

SECTIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL

Organizatorul va derula campania  promotionala “Amintirile copilariei iti aduc o papusa Barbie” pe baza prezentului regulament, intocmit in conformitate cu dispozitiile Codului Fiscal si Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, care este obligatoriu pentru toti participantii. S.C. Odeon Cineplex S.R.L. este inscris ca operator in Registrul de Evidenta a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal cu nr. 10871.

SECTIUNEA 3. LOCUL DE DESFASURARE AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

Aceasta campanie promotionala se desfasoara pe blogul www.blog.provideo.ro, care apartine site-ului www.provideo.ro ce comercializeaza titlurile “Barbie” pe suport DVD, iar persoanele care doresc sa participe la concurs se inscriu in pagina de concurs de pe blogul www.blog.provideo.ro.

SECTIUNEA 4. DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE
Campania promotionala se desfasoara incepand cu data de 4 Iulie 2011  pana la data de 4 August 2011.
Campania promotionala  poate fi prelungita de catre Organizator printr-un act aditional la prezentul regulament.

SECTIUNEA 5. PERSOANELE PARTICIPANTE LA CAMPANIA PROMOTIONALA

Poate participa la prezenta campanie orice persoana fizica cu domiciliul sau cu resedinta in Romania (denumit in prezentul Regulament “client”), care s-a inscris la concurs, pe blogul www.blog.provideo.ro.
Participarea la concurs constituie acordul ca numele castigatorilor sa poata fi facute publice.

Nu pot participa la campanie, oricare din urmatoarele persoane:
a)    angajatii si persoanele fizice, colaboratori permanenti ai companiei S.C. Odeon Cineplex S.R.L., precum si rudele si afinii lor de gradul I;
b)    angajati ai colaboratorilor si agentiilor care ofera servicii în legatura cu aceasa campanie;
c)    angajati ai firmelor prestatoare de servicii de securitate si curatenie din cadrul ( ex.: ProVideo )

SECTIUNEA 6. MODUL DE DESFASURARE AL CAMPANIEI

Campania promotionala consta in acordarea de premii in urma organizarii  unui concurs in perioada desfasurarii campaniei a filmelor “Barbie”.
Dintre persoanele care au participat la campanie, vor fi desemnati castigatori alesi prin tragere la sorti in data de 10 August 2011, de catre reprezentatii Pro Video, persoanele castigatoare fiind anuntatata in momentul incheierii concursului.

Premiile constau in: 3 papusi Barbie a Fairy Secret

Toti castigatorii extrasi prin tragere la sorti, conform celor mentionate mai sus vor fi contactati pe mail pentru furnizarea datelor de livrare a premiilor castigate.

SECTIUNEA 7. PREMIILE SI ACORDAREA LOR
1. Premiile

Clientii poarta intreaga raspundere pentru corectitudinea datelor personale furnizate, Organizatorul neavand obligatia verificarii acestora. Datele cu caracter personal vor fi colectate exclusiv  pentru evidenta  finaciar- fiscala sau/si pentru indeplinirea unor obligatii legale.
La predarea premiilor organizatorul va intocmi proces verbal de predare-primirie, semnate in dublu exemplar – unul pentru organizator si unul pentru partenerul campanie  (magazinul, site-ul etc).

SECTIUNEA 8. ALTERNATIVELE PREMIILOR

Castigatorii premiilor nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani sau alte  obiecte in schimbul acestora si nici nu pot solicita modificarea parametrilor premiilor.

SECTIUNEA 9. TAXE

Primirea premiului implica retinerea de impozit pe premii de organizator, in conformitate cu prevederile din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, revin in sarcina exclusiviva a castigatorului.

SECTIUNEA  10. DIVERSE

In cazul oricarei fraude, neintelegeri sau dispute care poate aparea in orice moment cu privire la desfasurarea acestei campanii promotionale , SC Odeon Cineplex SRL isi rezerva dreptul de a lua toate masurile legale considerate oportune.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament. Instiintarile privind orice modificare vor fi facute publice participantilor pe pagina de concurs a blogului www.blog.provideo.ro.

SEC?IUNEA 11. REGULAMENTUL PROMO?IEI

Prin participarea la prezenta campanie, clientii sunt de acord sa se conformeze si sa respecte prevederile acestui regulament.

SECTIUNEA 12. INCETAREA PROMOTIEI

Prezenta campanie promotionala  poate inceta  in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, caz fortuit, conform legislatiei in vigoare, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta Campanie

SEC?IUNEA 13. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

S.C. Odeon Cineplex S.R.L. prelucreaza datele caracter personal ale clientilor in baza notificarii depusa la A.N.S.P.D.C.P si a inregistrarii sale ca operator de date, inregistrare inscrisa in registrul de evidenta a prelucrarii datelor cu caracter personal cu nr.10871.

Prin inscrierea la  campania promotionala, clientii sunt de acord cu prevederile prezentului regulament si sunt de acord cu prelucrarea, cu titlu gratuit,  de catre S.C. Odeon Cineplex S.R.L. a datelor sale cu caracter personal in scopul  acordarii premiilor in conformitate cu  dispozitiile Regulamentului si ale Legii 677/2001 pentru protectia persoanelor, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Datele vor fi dezvaluite exclusiv angajatilor si/sau colaboratorilor Organizatorului, implicati in derularea campaniei si pot  fi dezvaluite si  unor imputerniciti ai Operatorului, pe baza unor clauze de confidentialitate si de asigurarea a pastrarii securitatii datelor. Dupa incheierea campaniei si desemnarea tuturor castigatorilor,  borderourile vor fi arhivate pe perioada de timp impusa pentru eventuale verificari/contestatii legate de  prezenta  campanie, precum si de  reglementarile  in materie, dupa care acestea vor fi distruse.

Clientii au dreptul  de a obtine de la Organizator, in mod gratuit, la cerere si urmatoarele: rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor cu caracter personal prelucrate, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare se face fara respectarea legii, in conformitate cu dispozitiile Legii 677/2001. Cererea va fi intocmita in forma scrisa, va contine justificarea solicitarilor, va fi datata si semnata.

Cererile clientilor vor fi transmise la sediul societatii Organizatoare S.C. Odeon Cineplex S.R.L.,  din Bucuresti, str. Pictor G.D.Mirea nr.6,  Sector 1, Bucuresti. In cerere  Clientul  poate arata daca doreste ca informatiile sa-i fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea se va face numai personal. S.C. Odeon Cineplex  S.R.L.  va comunica  masurile luate in baza cererii primite  in termen de 15 zile de la data primiri cererii.

Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor cu caracter personal si sa aplice masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea acestor date impotriva pierderii, distrugerii accidentale sau ilegale, modifcarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat, precum si impotriva oricarei forme de prelucrare ilegala.

SECTIUNEA 14. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Promotie se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

S.C. Odeon Cineplex S.R.L.

Share and Enjoy:
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • MySpace
2 comentarii
  1. [...] AICI REGULAMENTUL CONCURSULUI. Share and [...]

  2. ioica ionela says:

    copilaria…..pentru cei mai multi dintre noi,este cea mai frumoasa perioada din viata….eu in schimb nu am avut parte de o copilarie fericita.de ce?pentru ca mama mea nu avea bani sa ne cumpere haine…ce sa mai vb de papusi sau ale jucarii….si cand esti copil nu intelegi lucrurile astea,nu poti intelege de ce alti copii au si tu nu…..deci in final….amintirile copilariei pentru mine nu sunt prea frumoase…..

Comenteaza